Oferty pracy:Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:ELEKTRYK, ELEKTROMECHANIK - DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU


WYMAGANIA:
▪ gotowość do pracy w systemie III – zmianowym,
▪ wykształcenie minimum zawodowe,
▪ umiejętność czytania schematów elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych,
▪ prawo jazdy kat.B,
▪ dyspozycyjność,
▪ uprawnienia do 1 kV (mile widziane),
▪ chęć rozwijania się i podnoszenia kwalifikacji.

Naszym pracownikom oferujemy:


▪ stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
▪ korzystne warunki pracy,
▪ możliwość rozwoju zawodowego,
▪ szeroki pakiet socjalny, Festyny rodzinne,
▪ możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
▪ atrakcyjny system premiowania.

Prosimy zainteresowanych o składanie C.V.:


-na adres e-mail: rekrutacja@dringenberg.pl, lub
-na adres pocztowy: 68-100 Żagań, ul. Reinholda Würtha 1, lub

Uwaga!

Każde C.V. musi zawierać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Dringenberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Żaganiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Dringenberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Żaganiu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie do 3 miesięcy od dnia przesłania C.V.”


PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE REKRUTACJI W DRINGENBERG POLSKA SP. Z O.O.


1. Podania przyjmowane będą w formie papierowej, bądź elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@dringenberg.pl
2. Podania kandydatów do pracy, pozytywnie zweryfikowane, będą na bieżąco umieszczane w bazie podań, do dalszych etapów rekrutacji. Złożone podania zachowują ważność 3 miesięcy, licząc od daty złożenia.
3. Dział Rekrutacji, dokonywał będzie weryfikacji podań pod względem zgodności z kryteriami przyjęć i przedkładał Zarządowi Spółki do akceptacji.
4. Podania kandydatów do pracy, które:
a) nie spełniają wymagań będą komisyjnie niszczone do 3 miesięcy licząc od daty wpływu
5. Fakt zniszczenia zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem.
6. Prosimy o dodanie do treści składanego CV klauzulę zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłej rekrutacji.”
7. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:


I. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO.
II. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
III. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
IV. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
V. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, wniesienie skargi do organu nadzorczego.
VI. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
VII. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.